افراد موفق

جناب آقای یار علی—کاهش وزن 10 کیلو در 2 ماه و نیم و درمان مشکلات گوارشی و فشار خون

بانو—کاهش وزن 23 کیلو در 4 ماه

بانو—کاهش وزن 24 کیلو در 6 ماه

کاهش وزن ۱۳ کیلوگرم در مدت ۴ ماه ممنون از اعتماد و اراده قوی شما

کاهش وزن 30 کیلوگرم در مدت 6 ماه ممنون از اعتماد و اراده قوی شما