مقایسه مواد غذایی

در این بخش می خواهیم به مقایسه مواد غذایی مختلف با هم بپردازیم!

مقایسه میزان کالری 100 گرم موز و 100 گرم چیپس سیب زمینی
100 گرم موز —> 70 کالری & 100 گرم چیپس سیب زمینی—> 500 کالری
مقایسه میزان کالری 100 گرم پفک و 100 گرم ذرت بو داده بدون روغن
100 گرم پفک —> 100 کالری & 100 گرم ذرت بوداده بدون روغن—> 100 کالری
مقایسه میزان کالری 100 گرم عسل و 100 گرم شیرینی
100 گرم عسل —> 300 کالری & 100 گرم شیرینی—> 500 کالری
مقایسه میزان کالری یک لیوان نوشابه و یک لیوان دلستر
یک لیوان نوشابه —> 110 کالری & یک لیوان دلستر—> 70 کالری