معرفی کالری

معرفی کالری ورزشی

همه فعالیت هایی که در طول روز انسان انجام می دهد کالری می سوزاند. خواب، فعالیت های روزانه، تمرینات ورزشی، مطالعه و هرگونه فعالیتی در طول یک روز به اندازه ای کالری از بدن گرفته می شود تا آن فعالیت به انجام برسد. در این بخش ما یک لیست کامل از همه فعالیت های انسان به همراه میزان کالری که در ضمن آن فعالیت سوزانده می شود در اختیار شما عزیزان می گذاریم تا از آن بهره مند شوید.

معرفی کالری غذایی

بسیاری از ما به هنگام خوردن مواد خوراکی مختلف تمایل داریم بدانیم هرکدام از این مواد غذایی چه اندازه کالری دارند. در این بخش ما لیست کاملی از مواد غذایی مختلف به همراه کالری آنها تهیه کرده ایم که در اختیار شما عزیزان می گذاریم و از این طریق می توانید با اندازه گیری کالری مواد غذایی مختلف که در طول روز استفاده می کنید، میزان کالری وارده به بدنتان را دریابید و به صورت کنترل شده بتوانید از مواد غذایی مختلف استفاده کنید.